Subsidies voor het plaatsen zonnepanelen


Groene stroomcertificatenDe zonne-energie sector heeft een enorme voorwaarste sprong gemaakt, doordat onze Vlaamse regering het systeem van Duitsland heeft overgenomen betreffende de groene stroomcertificaten, dit systeem zorgt ervoor dat iedere electriciteitsconsument mee betaald aan al degene die mee willen investeren in het gebruik van groene energie.
Dit omdat de prijs van gebruik van groene energie niet kan concurreren aan de prijs voor gebruik van elektriciteit dat geleverd word door kerncentrales.
De bijdrages die worden aangerekend door oa Nuon, Electrabel,...worden door de VREG (www.vreg.be) verzameld en worden op hun beurt doorgestort naar de netleverancier die U uiteindelijk dan uitbetaald.
(Vlaams elektriciteitsdecreet art.25 vastgelegd op 7 mei 2004)
Bijvoorbeeld, wanneer U 1000kwh met de pv-installatie produceert en daardoor dus ook beschikt over een groene stroomcertificaat word er gedurende 20 jaar 350 euro op uw rekening gestort.
U beschikt dan ook over een eigen groene stroommeter, en kan dan zelf je stroomproductie opmeten. Eveneens ontvang je een eigen link met VREG waarop je bij elke 1000kwh geproduceerde stroom doormailt en zo 350 euro binnen de maand op uw rekening ontvangt.


Subsidies zonnepanelen


Subsidies voor installaties van fotovoltaische zonnepanelen zijn vrij ingewikkeld en verschillen voor particulieren, bedrijven en landbouwers.


Particulier


Voor particulieren variëren deze subsidies voor het plaatsen van zonnepanelen van gemeente tot gemeente maar in vele gevallen ligt dit bedrag tussen € 250 en € 1000.
De meeste gemeenten geven een éénmalige premie voor de installatie van PV- zonnepanelen.
40% van de investering mag afgetrokken worden van jouw belastbaar inkomen met een maximale aftrek van 3600 euro.


BedrijvenIn het najaar 2007 kwam er nieuwe regeling waarbij het steunpercentage voor KMO´s 20% en voor GO´s 10% zal bedragen op X % van de aanvaarde kosten voor een PV-installatie.
Investeringen door derden bij bedrijven komen niet meer in aanmerking voor ecologiepremie. Hier gelden ook de gemeentelijke subsidies op een installatie van zonnepanelen (van 250 tot 1000 euro).
De investering mag over 10 jaar afgeschreven worden en het eerste jaar is er nog een extra investeringsaftrek van 13,5 %.


Landbouwbedrijven30 % investeringssubsidie van het VLIF. Deze 30% wordt gedeeltelijk verrekend als rentesubsidie op jouw lening en de rest van het bedrag wordt dan binnen de twee jaar uitbetaald na het indienen van de facturen. (Europa verbiedt extra overheidssteun boven op deze 30% van het VLIF, dus geen gemeentesubsidies)
Zelfde voorwaarden, alles hangt hier af van in welk belastingssysteem men zich bevindt: forfaitair, met volledige boekhouding, Etc...
centrale stofzuig systemen